De voordelen van het gebouw

We weten dat we willen

* een zekere toekomst voor het gezin

* een gezond pensioen voor u en uw gezin

* wonen in een gebouw waar iedereen van kan genieten

* een gevoel van veiligheid, stabiliteit en zekerheid in de wetenschap dat het nieuwe gebouw in goede handen zal zijn

* alle minimumeisen betreffende het type, de kwaliteit en de standaard van onze diensten die wij zullen leveren

* alles wat ons gekwalificeerde personeel nodig heeft

Wij weten dat wij reeds op weg zijn naar de zekerheid die de oude technologie ons niet zal bieden. Wij zullen die toegang moeten verschaffen die wij nodig hebben voor ons moderne gebouw om te voldoen aan de behoeften van onze klanten (zoals gedefinieerd door onze klanten).

Als u een onderaannemer bent, hoe kunnen wij

* genieten van alle voordelen die dit met zich meebrengt?

* beoordelen of het overeengekomen gebouw binnen onze structuur werkt?

* meten wat de voordelen zijn?

* overwegen wat de beperkingen zijn?

* overwegen wat de kosten zijn als ik hierover een beslissing neem?

* onze toekomst ontwerpen op basis van gezonde criteria om de doelstellingen van ons bedrijf en de samenleving in het algemeen te bereiken?

Wij zijn in feite op zoek naar het algemene voordeel van de best mogelijke oplossing die de best mogelijke diensten aan onze klanten verleent. De rest van het gebouw zal worden gebouwd op een manier die voor ons commercieel haalbaar is.

Dit is het soort bord dat wij in Schijndel gebruiken en dat wij bij elke funderingshouder op de bouwplaats bezoeken. Het is duidelijk dat wij ons werk doen.

Wij gaan de voordelen die er te behalen zijn en de beperkingen die de voor- tot de kosten van onze oplossing bepalen aan hen doorgeven en zij kunnen zelf beslissen wat ze willen doen. Niets is aangenamer voor ons dan dit. Dit niet doen betekent praktisch dat wij bezuinigen en dat is niet wat wij willen.

Wij ontwerpen zorgvuldig wat wij willen dat de oplossing is voor de behoeften van onze cliënt.

Ook worden we actief betrokken bij het hele bouwproces en leren we de zaken van de ervaren kant kennen. Op die manier kunnen we bij de installatie toegevoegde waarde leveren (als dat het juiste woord is) en echt begrijpen wat er bij komt kijken, vooral vanuit het oogpunt van de klant.

Als u als onderaannemer aan boord wilt komen van een Masterplan voor een installatie, moet u dat doen zonder de andere partijen. Binnenkort vindt u deel 2 van deze artikelenreeks.